Пазар на труда: Рецептата е дуално обучение

В рамките на инициативата „Алианс за младежта” в България са обучили над 30 000 младежи за по-малко от 6 месеца, стана ясно на конференция в София

В рамките на инициативата „Алианс за младежта” в България са обучени над 30 000 младежи за по-малко от 6 месеца, стана ясно на конференция в София

Партньорите на „Алианс за младежта” са осигурили възможности за обучение и работа на 50 000 млади европейци за една година, стана ясно на събитие, посветено на младежката заетост, което се проведе днес във Виваком Арт Хол. През 2014 г. алиансът пое ангажимент до обучи 100 хиляди млади европейци за срок от три години, като тази цел вече е постигната наполовина.

За по-малко от 6 месеца Нестле България и членовете на Алианса у нас са организирали 80 различни събития и обучения с участието на над 30 000 български младежи, а над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките за същия период. Програми в сферата на дуалното образование развиват Министерство на образованието и науката, Нов български университет и Университетът за национално и световно стопанство.

В проучване на Nielsen сред бизнес мениджъри и специалисти по човешки ресурси в Европа 66% от анкетираните заявяват, че стажовете и професионалната подготовка могат да доведат до трайна заетост. В много държави, най-вече в южна и източна Европа, все още не се предлага дуално обучение – комбинация от формално образование и обучение на работното място.

„Дуалното обучение помага на младите хора да придобият опит и увереност, преди да навлязат на пазара на труда”, заяви Кристоф Камбурнак, президент на Nielsen за Европа, член на „Алианс за младежта”. „Този тип обучение помага и на фирмите да наемат специалисти, които имат необходимите знания и умения, съобразно с предлаганите работни места на пазара”, допълни той.

По неговите думи, традиционните учебни програми не могат да се адаптират достатъчно бързо към настъпващите промени в обществото. Много от работните позиции, които ще бъдат открити след 10 години, все още не съществуват днес, посочи Камбурнак.

Партньорите на „Алианс за младежта” наскоро създадоха нови схеми за дуално обучение в цяла Европа в сътрудничество с университети и училища, но те често се сблъскват с бюрократични пречки. 26% от фирмите смятат, че административната тежест, свързана с тези схеми, е пречка за създаване на нови възможности за заетост сред младите. Това се отнася например за дългите процедури за получаване на разрешение от правителствата за внасяне на промени в учебните програми.

Алиансът обединява близо 200 компании от цяла Европа, а година след създаването му партньорите вече са участвали в над 5 400 инициативи за „подготовка за работа”, в т.ч. CV клиники, кариерни изложения, събития за подготовка за интервю и други инициативи в подкрепа на младежката заетост.

„Бързото прилагане на „Гаранция за младежта” в тясно сътрудничество с бизнеса е от решаващо значение, за да се улесни прехода от училище към работа и да се повиши заетостта сред младите. Държавите-членки трябва да се възползват от тази възможност и предоставената финансова подкрепа на ЕС”, заяви еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен в дебат, който бе предаван пряко от Европейския парламент.

Миналата седмица Комисията осигури почти 1 милиард евро на държавите-членки, за да помогне до 650 000 младежи да си намерят работа, стажове и професионално или продължаващо обучение.

Коментар