Изкуственият интелект решава задачи за ВУЗ

Задачите по геометрия не са препятствие за изкуствения интелект

Задачите по геометрия не са препятствие за изкуствения интелект

Учени от Института по изкуствен интелект Ален и Вашингтонския университет създадоха машина, която решава задачи по геометрия от стандартния тест за прием във висшите учебни заведения. 

Наречена GeoS, системата използва компютърно зрение за интерпретация на диаграми и алгоритми за обработка на естествен език с цел прочитане и разбиране на текста на математическата задача.

На изпита SAT Reasoning Test системата е постигнала 500 от максималните 800 точки, което съответства на средния бал в САЩ за текущата година.

Въпреки постигнатия успех, проектът има накъде да се развива. В момента GeoS решава само геометрични задачи, но учените се надяват след три години системата да преодолява всички математически тестове SAT.

Работи се също така по подобряване на точността на съпоставяне на условията на диаграмите и текстовете за формулиране на задачите. За разлика от теста на Тюринг, стандартизираните тестове като SAT Reasoning Test позволяват на учените да сравняват възможностите на машината и човека, споделя директорът на института Ален – Орен Ециони.

Коментар