През CDN мрежите минават 57% от видео трафика

Кеширането на съдържание е една от основните дейности на CDN мрежите (източник: Akamai)

Кеширането на съдържание е една от основните дейности на CDN мрежите (източник: Akamai)

Над 40 компании в света предлагат комерсиални CDN услуги, като лидери сред тях са Akamai, Limelight и Level3. По данни на Cisco, около 57% от целия интернет видео трафик се пада на CDN – мрежите за доставка на съдържание.

Прогнозата сочи, че към 2019 г. делът на CDN във видео трафика ще нарасне до 72%. През миналата година глобалният трафик през CDN мрежите възлезе на 16,7 екзабайта, а тази година се очаква да достигне 22,6 екзабайта.

След четири години, през 2019 г., през CDN ще минават 84,3 екзабайта. Средногодишният ръст на CDN трафика в света през този период се очаква да бъде 38%, сочи прогнозата на Cisco.

Предпоставки за появата на CDN мрежи са ръстът в броя на интернет потребителите и увеличението на обема на предавания трафик. Управлението на доставката на съдържание се усложни, в резултат на което се появиха първите CDN оператори от рода на CDNetworks.

Основните дейности на CDN компаниите се свеждат до кеширане на съдържание, поточно излъчване, видео по поискване и защита на уеб-ресурси/съдържание, отбелязват експерти от Json & Partners Consulting.

Коментар