Поискахме от ICANN първия домейн на кирилица

България внесе днес, 23 юни, искане в Париж да регистрира интернет домейн на кирилица. Страната ни е първата с подобна стъпка.

Председателят на агенцията Пламен Вачков е адресирал писмо до президента на международната организация за поддържане на системата за интернет имена и адреси от първо ниво (ICANN) Пол Туми.

Искането е било връчено в Париж от представителя на България в Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN и в Женева, където се намира централата на Международния съюз за далекосъобщения.

Моментът е избран във връзка с провеждащата се в Париж конференция на ICANN. Тя ще продължи до 26 юни, като се очаква делегатите да вземат решение за създаване на многоезични домейни от първо ниво.

ICANN управлява имената “.com”, “.net”, “.org”, “.info”.  България е избрала да регистрира и поддържа за код на страната на кирилица съкращението “.бг”.

Услугата регистрация на интернет домейни на кирилица се предлага експериментално от Унинет от октомври миналата година. Сдружението изгради необходимата инфраструктура чрез създателите на технологията I-DNS за по-малко от година.

През декември Унинет са уведомили ICANN за желанието си да регистрират домейн на кирилица, но Пол Туми отговорил, че е рано за такъв акт поради липсата на завършени правила, разказа Илия Базлянков, председател на Унинет.

Taзи есен ДАИТС ще организира в София среща на всички страни, в които се ползва кирилица – Беларус, Казахстан, Киргизстан, Македония, Монголия, Русия, Сърбия, Таджикистан, Узбекистан. Целта е да се обсъди разпределението на кодовете на интернет имената за нуждите на тези страни.  

Коментар