Българска фирма изпълни голям проект в Сърбия

ТЕЦ Костолац е втората най-голяма топлоелектрическа централа в Сърбия

ТЕЦ Костолац е втората най-голяма топлоелектрическа централа в Сърбия

Българската компания „Централна енергоремонтна база” ЕАД (ЦЕРБ) изпълни проект във втората най-голяма топлоелектрическа централа в Сърбия – ТЕЦ Костолац, част от държавната сръбска електрическа компания EPS (Електропривреда Сърбийе).

Проектът включва балансиране на турбинен ротор със стенд, който ЦЕРБ транспортира от София специално за целта. Турбината е средно налягане, тежи 16 тона и е произведена преди близо 40 години в Русия. ЦЕРБ е избрана да извърши балансирането, като е предпочетена пред местни сръбски фирми.

Първият етап от проекта е извършен преди спиране на съоръжението и включва измерване и анализ на вибрациите с помощта на преносими вибромери. След това турбината се демонтира и се поставя на мобилния стенд. Балансирането се осъществява чрез регулиране на тежестта и цели да се избегнат аварии и скъпоструващи ремонти.

Сърбия произвежда 70% от електрическата си енергия в централи на въглища. Производството на въглища в Костолац датира от 1870 г. Първите киловати електроенергия са произведени през 1903 г. в района.

ЦЕРБ е единственото предприятие, което извършва динамична балансировка у нас, като за целта разполага с 3 стенда. Компанията е и най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения.

Над 70% от дейността на ЦЕРБ е в чужбина. У нас компанията работи по проекти на НЕК, ЕСО, Енерго-Про Мрежи, ЧЕЗ, Мини Марица Изток, Лукойл Нефтохим и други предприятия.

Коментар