Fujitsu отделя РС бизнеса, създава IoT структура

Fujitsu отделя компютърния и телефонни си бизнес в отделни структури, създава подразделение за IoT решения

Fujitsu отделя компютърния и телефонния си бизнес в нови структури, създава подразделение за IoT решения

В рамките на план за преструктуриране на дейността, японската корпорация Fujitsu създава ново подразделение за Интернет на нещата (IoT) и отделя компютърния и телефонния си бизнес от основната структура.

Според официалното изявление, от подразделението Ubiquitous Solutions се отделят в нова фирма всички активи, свързани с персоналните компютри. Същото се отнася и за телефонния бизнес на компанията. Предстои формиране на две отделни фирми, напълно принадлежащи на Fujitsu.

Промените са продиктувани от стремежа на компанията да запази своята конкурентоспособност и ръста на приходите в условия, при които производителите все по-трудно могат да разграничат продуктите си.

Като част от трансформацията, Fujitsu основава и подразделение за планиране, разработка, производство и продажба на решения в областта IoT. Новата бизнес единица ще стане част от основната структура на компанията и цели да укрепи позициите на Fujitu като IoT доставчик.

През второто финансово тримесечие – периода юли-септември – подразделението Ubiquitous Solutions, което досега обединяваше смартфоните, РС-тата и носимите технологии, постигна приходи от $2,1 млрд., което е ръст от 7% на годишна база.

Коментар