Интернет ще бъде превзет от мобилните устройства през 2012

Близо една четвърт от населението на света, или около 1.4 милиарда души, ще използва редовно Интернет през тази година. Това число се очаква да нарасне и да надмине 1.9 милиарда уникални потребители през 2012 година, което се равнява на 30% от населението в света, сочат данни от нов доклад на IDC.

И докато засега персоналният компютър е основното средство за свързване с мрежата, то IDC очаква броят на мобилните устройства с достъп до Интернет да надмине броя на онлайн PC-тата до 2012 година. В Интернет потребителите ще продължават да изразходват времето си в Web 1.0 дейности, като търсене, пазаруване и изпращане на имейли.

Web 2.0 дейностите, като гледане на потребителски генерирани видео материали, постване на блогове и участие в социални мрежи, бързо привличат вниманието и времето онлайн на все повече Интернет потребители. Тази тенденция ще създаде нови възможности и предизвикателства за онлайн рекламодателите, търсещи начини за печалба от Интернет преживяванията.

Според предвижданията на IDC, потребителите ще имат достъп до Интернет посредством над 1.5 милиарда устройства по света през тази година, включително персонални компютри, мобилни телефони и онлайн конзоли за видео игри. До 2012 броят на устройствата, имащи достъп до Мрежата, ще се удвои на над 3 милиарда бройки, половината от които ще бъдат мобилни устройства.

Значително влияние върху Мрежата ще окаже и най-многолюдната държава в света. През 2007 година Китай надмина САЩ по брой на уникалните Интернет потребители, ставайки страната с най-голямо онлайн население в света. Очаква се китайската онлайн популация да нарасне от 275 милиона души през 2008 на 375 милиона през 2012.

Близо половината от всички Интернет потребители ще пазаруват онлайн през тази година, предвиждат от IDC. До 2012 броят на онлайн купувачите ще нарасне на над 1 милиард души в световен мащаб, което ще увеличи стойността на B2C (business to consumer) сделките на $1.2 трилиона. Електронната търговия B2B (business to business) ще бъде 10 пъти по-голяма, със сделки на стойност $12.4 трилиона по света през 2012.

Глобалните разходи за Интернет реклама се очаква да достигнат $65.2 милиарда през тази година, което се равнява на близо 10% от всички разходи, правени за реклами в медиите. Този дял се предвижда да се увеличи на 13.6% до 2011 с увеличаването на разходите за Интернет реклами на $106.6 милиарда в глобален план.

В момента около 40% от всички Интернет потребители разполагат с мобилен достъп до Мрежата. Броят на мобилните Интернет потребители ще достигне 546 милиона души през тази година, което е близо два пъти повече в сравнение с 2006, а през 2012 се очаква да надмине 1.5 милиарда души в световен мащаб.

Днес най-популярните онлайн дейности в Мрежата са търсене на съдържание, намиране на информация за лична употреба, използване на Интернет поща, достъп до новини и спортна информация, както и достъп до финансова или кредитна информация. В допълнение към тези дейности над 50% от Интернет потребителите по света използват моментни съобщения и играят на онлайн игри.

Сред най-бързо растящите дейности в Мрежата са достъпът до бизнес приложения, създаването на блогове, онлайн хазартът, достъпът до свързана с работата електронна поща и участието в онлайн общности.

За мобилните Интернет потребители най-популярните онлайн дейности са търсенето в Мрежата, достъпът до новини и спортна информация, свалянето на музика, видео материали и рингтонове, използването на моментни съобщения и Интернет пощата. IDC предвижда, че до 2012 година свалянето на музика, видео и рингтонове ще се превърне в дейност номер едно за мобилните Интернет потребители по света.

Коментар