Samsung отвори смарт класна стая в София Тех Парк

„Този проект надгражда цялата ни досегашна политика в подкрепа на българското образование”, заяви Крис Чънг, генерален мениджър на Samsung България

„Този проект надгражда цялата ни досегашна политика в подкрепа на българското образование”, заяви Крис Чънг, генерален мениджър на Samsung България

Samsung отвори днес най-технологичната, по думите на компанията, смарт класна стая, която е част от научно-технологичния парк София Тех Парк. Проектът е реализиран съвместно с Джуниър Ачийвмънт България.

Новата смарт класна стая ще бъде достъпна за организиране на обучения, уъркшопове, различни курсове и други специализирани събития напълно безплатно. Всеки учител, който иска да проведе своя час и да предаде нов урок например, използвайки ресурсите и възможностите на  смарт класната стая, може да направи това, като предварително съгласува и заяви своето желание.

Смарт класната стая в София Тех Парк ще стартира своята дейност от следващата година. Тя ще се управлява от екип на Джуниър Ачийвмънт България, който ще се грижи за обслужването и определянето на графика за ползване.

Четвъртата Смарт класна стая на Samsung у нас значително надхвърля технологичните възможности на досегашните три, които функционират в училища в София, Пловдив и Бургас. Инфрастуктурата е изградена по начин, който позволява всяка иновация, която има отношение към образователния порцес, много лесно и бързо да бъде интегрирана и тествана.

Освен стандартните таблети, електронна дъска и професионални екрани, стаята ще има възможност и за конферентна видео връзка с останалите Смарт класни стаи. Едно от технологичните решения, което Samsung внедрява в тази стая, е разработено от Университета в Амстердам от Sightcorp B.V. и реално днес бе представено за пръв път в Европа.

Специални камери ще разчитат времето, през което учениците гледат към дъската или учителя, показвайки на отделен екран статистика за тяхното емоционално състояние и концентрация. На екрана ще се показват данни и за температурата, осветеността, влажността и атмосферното налягане.

„Събирайки данни за средата, както и информация за това доколко учениците внимават и са концентрирани върху процеса на обучение, който тече в момента, нашата идея е да анализираме тези данни и да проверим доколко промяната в основните фактори на средата оказва влияние върху вниманието на учениците. Това ще ни помогне да направим съответните изводи за промяна”, посочи Шакир Ахмедов, мениджър „B2B дивизия” в Samsung България.

Коментари по темата: „Samsung отвори смарт класна стая в София Тех Парк”

добавете коментар...

  1. Планета 42

    Аз се занимавам с разработка на малки образователни игри, за хоби. Може да не са професионални, но са идеални за една смарт класната стая 🙂

Коментар