Пет тенденции в дигиталния бизнес

Компаниите, които целят да бъдат няколко крачки пред конкурентите си, ще поставят потребителското преживяване в центъра на своята технологична стратегия

Компаниите, които целят да бъдат няколко крачки пред конкурентите си, ще поставят потребителското преживяване в центъра на своята технологична стратегия

Пет тенденции не само ще определят посоката на развитие на софтуерния сектор тази година, но и ще бъдат ключови за останалите индустрии, поставящи технологичния напредък в центъра на всички свои иновации, сочи анализ на американската компания Progrees, част от която е Telerik.

Дигитална трансформация на дневен ред

За да останат конкурентноспособни в ерата на мобилните технологии и социалните мрежи, организациите трябва да намерят нови начини за ангажиране на своите клиенти, които да отговарят на днешната дигитална реалност. Компаниите, които целят да бъдат няколко крачки пред конкурентите си, ще поставят потребителското преживяване в центъра на своята технологична стратегия.

Модернизацията на приложенията и уебсайтовете, така че те да бъдат в крак с новите технологични стандарти и тенденции, е задължителен елемент за успеха на всяка организация. Уеб страниците вече не могат да изпълняват ролята на рекламен корпоративен билборд. Компаниите трябва да ги трансформират в интерактивен и динамичен източник на информация, базиран на софтуерни решения от последно поколение.

Големите данни (Big Data) стават мейнстрийм

Първият етап от навлизането на големите обеми от данни (Big Data) в бизнес процесите беше свързван със съхранението на данните, тяхната скалируемост и интеграция. През 2016 г. ще преминем към следващия още по-вълнуващ етап, в който големите данни ще станат достъпни за всички в организацията. Компаниите ще започнат да свързват Big Data не само с хранилища за съхранение на огромни масиви от информация, но и с маркетинг приложения за анализ на данните, които автоматично предоставят най-подходящото съдържание за потребителите и повишават нивото на ангажираност.

Дигитални асистенти за всеки и всичко

Приложенията за търсене и препоръки ще набират все по-голяма скорост през 2016 г. Важна тенденция ще бъде нарастващото използване на „умни”, интуитивни решения, работещи с контекстуални данни. Дигиталните асистенти и приложенията като Siri и Cortana, които предоставят информация и изпълняват задачи на база на гласови команди, също добиват все по-голяма популярност. Те ще навлязат бързо в ежедневието ни, превръщайки се в незаменим помощник както за крайните потребители, така и за бизнеса.

Персонализирано преживяване за всеки клиент

Маркетинг специалистите ще разполагат с богат арсенал от инструменти, с които да осигурят персонализирано потребителско преживяване в онлайн пространството. Като продължение на нарастващата тенденция за дигитална трансформация на бизнеса, все повече компании през 2016 г. ще внедрят технологии, които да свържат онлайн потребителите с най-релевантните продукти и послания – в подходящо за тях време и на всеки вид устройство. Така маркетинг специалистите ще имат възможност да предприемат много по-активен подход, уповавайки се на насоките на изкуствен интелект, който предлага най-добрите следващи действия за различните типове аудитории.

Единната дигитална стратегия надделява

През 2016 г. компаниите ще осъзнаят, че създаването на отделни стратегии за уеб и мобилните канали за комуникация вече е практика от миналото. За успеха на организациите днес са необходими обединен подход и дигитална стратегия, фокусирани изцяло върху клиента. Не бива информацията за потребителите да живее разделена в отделите за маркетинг, продажби и поддръжка на клиентите. Вместо това пълната информация за тях и потребителската им история трябва да се съхранява на едно място. През новата година основен акцент за компаниите ще бъде сливането на данните за клиентите от всички канали и екипи и изграждането на цялостна, ефективна дигитална стратегия.

Коментар