Учениците с шанс да станат посланици на технологиите

Проектът „Посланик на технологиите и иновациите” ще предложи напълно безплатно на българските ученици възможност да използват и създават технологии, както и да чуят практически съвети на утвърдени експерти в областта

Проектът „Посланик на технологиите и иновациите” ще предложи напълно безплатно на българските ученици възможност да използват и създават технологии, както и да чуят практически съвети на утвърдени експерти в областта

Майкрософт и Иновейшън Стартер започват проект „Млади посланици на технологиите и иновациите”, който се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на софтуерния гигант и ще бъде фокусиран върху технологичните умения, дигиталната грамотност и развитието на креативно и иновативно мислене у младите хора в страната.

Според прогноза на Европейската комисия, 90% от изискванията за работа през 2020 г. ще предполагат наличието на поне базови технологични умения у кандидата. Проектът „Посланик на технологиите и иновациите” ще предложи напълно безплатно на български ученици – на възраст между 15 и 18 години, когато са на прага на своето кариерно ориентиране – възможност да използват и създават технологии, както и да чуят практически съвети на утвърдени експерти в областта.

Успоредно с това, проектът ще предостави на учениците модел за развитие на иновативно мислене и комуникационни умения. Младежите, които успешно преминат проекта и станат първите посланици на технологиите и иновациите в България, ще поемат отговорността да предадат уменията си и да открият свои заместници в училищата, от които идват, за да продължат развитието на проекта и в бъдеще.

От 12 януари, в рамките на трийсет дни, всички ученици в страната на възраст между 15 и 18 години, желаещи да участват в проекта, могат да номинират някого и да се самономинират за посланици на иновациите и технологиите в специалната фейсбук група и в регистрационната форма на сайта на Иновейшън Стартър. Всяка номинация трябва да представлява креативна автобиография само в шест думи и кратък отговор на въпроса: Какво бихте променили с помощта на технологиите и как?

Стоте най-добри биографии, чиито млади автори ще вземат участие в специален форум и уъркшоп, посветени на технологиите и иновациите, ще бъдат определени от комисия, в която участие ще вземат представители на Майкрософт, Иновейшън Стартър, посланикът на кампанията Анна-Мари Виламовска (секретар на президента на България за иновационна и здравна политика), основните партньори на проекта – „Заедно в час” и фондация „Старт ЪП” – и медии.

Стоте класирани за участие в проекта младежи, които ще станат първите „Млади посланици на технологиите и иновациите” в страната, ще бъдат обявени до 7 март и ще имат възможност да посетят еднодневен уъркшоп в София през втората половина на март.

В рамките на събитието младежите ще разработят свои собствени приложения за телефон, таблет или лаптоп чрез Майкрософт технологии; ще участват в няколко практически, интерактивни работилници на тема дигитална грамотност; ще работят върху модели за творческо и иновативно мислене и разрешаване на конкретни казуси. Техни лектори и ментори ще бъдат експерти от Майкрософт, Иновейшън Стартър, фондация „Старт ЪП” и „Заедно в час”.

На събитието младите хора ще могат също така да представят свои идеи за това как да се подобри българската образователна система с помощта на технологии, иновативни методологии и социални иновации. Те ще получат грамота-отличие и като първите „Млади посланици на технологиите и иновациите” в България ще имат мисията да предадат наученото и „запалят” своите съученици за каузата на технологиите и иновациите.

Коментар