WinGPG – подсигурява документите с кодиране

WinGPG има опростен интерфейс с лесен достъп до функциите

WinGPG има опростен интерфейс с лесен достъп до функциите

WinGPG е лесна за използване програма, която защитава документите от нежелан достъп чрез кодиране на файловете. Интерфейсът на програмата е опростен, с лесен достъп до функциите.

Основното предназначение на програмата е да кодира и декодира файловете. Но ако загубите кодиращия ключ, няма да можете да възстановите файла.

WinGPG дава възможност за създаване на собствени кодиращи ключове чрез множество алгоритми и дефиниране на различни параметри – име, имейл адрес, парола и др.

В допълнение, можете да зададете дата на изтичане на ключовете, след която те няма да могат да се използват, като така се гарантира по-високо ниво на защита.

Даунлоуд: WinGPG Portable

Коментар