Atos завърши придобиването на Unify

Atos ще помогне на клиентите си да трансформират своя бизнес с технологиите на Unify

Atos ще помогне на клиентите си да трансформират своя бизнес с технологиите на Unify

Atos завърши придобиването на третия по големина в света доставчик на комуникационен софтуер и услуги Unify от The Gores Group и Siemens.

В резултат на сделката, Atos ще предложи на клиентите си интегрирани комуникации, които ускорят дигиталната трансформация и бизнес развитието им.    

Сделката е одобрена от профсъюзите, регулаторните органи и антитръстовите организации в Европейския съюз, САЩ, Русия и Бразилия. За да придобие 100% от Unify, Atos плати в брой 366 милиона евро, като използва средства от оборотния си капитал.

Unify има годишни приходи от 1,2 млрд. евро и нетен дълг от 48 млн. евро към момента на приключване на сделката, а пенсионният й дефицит е 176 млн. евро. Така цялостната стойност на Unify възлиза на 590 млн. евро.

В допълнение, за да генерира очакваните икономии от разходи до 2017 г. (130 млн. евро на годишна база), Unify ще завърши своя план за преструктуриране на стойност 267 млн. евро.

Компанията ще започне, както е планирано, и ново преструктуриране за 103 млн. евро. И двата плана са финансирани от The Gores Group и Siemens. 

Считано от 1 февруари тази година, направлението „Услуги” на Unify (с около 0,4 млрд. евро годишни приходи) ще бъде интегрирано в сектор “Управлявани услуги” на Atos. 

Коментар