Microsoft въвежда хибридна клауд платформа Azure Stack

Azure Stack дава свобода на организациите да предлагат Azure услуги чрез собствените си центрове за данни

Azure Stack дава свобода на организациите да предлагат Azure услуги чрез собствените си центрове за данни

Хибридна облачна платформа на Microsoft ще позволи на организациите да предлагат Azure услуги чрез собствените си дейта центрове. Новото решение се нарича Azure Stack.

От една единствена точка на взаимодействие компаниите ще получат достъп до екосистемата на Azure в дейта центъра им или в публичния облак, използвайки единен набор от инструменти за хибридния облак.

Разработчици на приложения ще могат да създават приложения, базирани на отворен код или .NET технология, ползвайки подхода „write once, deploy to Azure or Azure Stack” (пиши веднъж, внедри в Azure или Azure Stack), пояснява Microsoft.

Същевременно, ИТ отделите ще могат да доставят консистентни Azure IaaS и PaaS услуги от своя център за данни, проследяване на процесите със същото управление и автоматизация, които Microsoft използва в Azure-базираните центрове за данни.

Бизнес потребителите пък ще получат необходимите инструменти за по-бързо и по-сигурно ползване на варианти за самообслужване, които Azure предлага.

Коментар