MWC 2016: Смарт печат за безкасови плащания

Под повърхността на печата се разполага релеф, уникален за съответния потребител

Под повърхността на печата се разполага релеф, уникален за съответния потребител

На Световния мобилен конгрес в Барселона всички говорят за комуникация, свързаност, NFC и 5G, но една млада компания предлага иновативен продукт, който сякаш не са нуждае от тези неща.

Става въпрос за смарт печат (SmartStamp), който работи чрез прост натиск върху сензорните дисплеи. Под повърхността на печата се разполага релеф, уникален за съответния потребител.

На видеото се вижда как смарт печатът може да се ползва за безкасови плащания. На левия терминал продавачът въвежда сумата и „подпечатва” фактурата, след което на десния терминал „подпечатва” плащането от страна на потребителя.

Несъмнено това е една удобна технология, която прави безкасовите плащания да изглеждат по-близки до традиционните и вероятно ще намери приложение в търговията.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар