ИО отчете ръст на приходите и печалбата

Приходи от 21,3 млн. лв. и печалба от 1,7 млн. лв. отчете Информационно обслужване“ АД през миналата година

Приходи от 21,3 млн. лв. и печалба от 1,7 млн. лв. отчете Информационно обслужване“ АД през миналата година

„Информационно обслужване“ АД отчете най-добрия си финансов резултат за последните пет години. През 2015 г. компанията реализира приходи в размер на 21,3 млн. лв. и печалба от 1,7 млн. лв.

Резултатите показват ръст на приходите от 35%, в сравнение с 2012 г., 11% сравнено с 2013 г. и 4% спрямо 2014 г. Значителното увеличение на финансовите показатели е резултат от привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството на компанията.

Сред новите проекти за 2015 г. са тези за създаване на електронен регистър за българско гражданство за Министерство на правосъдието, информационна система за контрол на дейността и приходите за Държавната комисия по хазарта, машинно гласуване за избор на орган на управление на Камарата на частните съдебни изпълнители и др.

Разработена е и система за издаване на билети и карти, вкл. и онлайн за БДЖ, която предстои да бъде внедрена през 2016 г., уточниха от дружеството.

„Информационно обслужване“ припомня, че свали трайно цените за услугата електронен подпис в България и въведе издаване и подновяване на е-подпис с валидност 3 години. Цената на електронен подпис за физически лица StampIt е 12,00 лв, която е с 50% по-ниска от 2014 г.

Реализираните продажби на е-подписи на компанията за 2015 г. бележат ръст с 16% в сравнение с 2014 г., а броят на издадените и подновени електронни подписи през 2015 г. нараства с 23%.

От началото на 2015 г. са предприети мерки по намаляване на основни разходи, свързани с оптимизиране на административния екип на компанията, намаляване с 50% на разходите за гориво и поддръжка на автомобилния парк, 20% по-малко разходи за консумативи и канцеларски материали.

Част от спестените средства са реинвестирани за модернизиране на работната среда. През 2015 г. са реализирани редица инвестиции за обновяване на технологичното оборудване. Сред тях са два нови дейта-центъра, което повишава значително капацитета на компанията за предоставяне на услуги.

Новата политика на „Информационно обслужване“ е свързана и с инвестиции за обучение и квалификация на екипа. В изпълнение на програмата за професионална квалификация, в момента компанията  разполага с 28 експерта, международно сертифицирани за управление на проекти, вкл. PMI и Prince2.

Коментар