Google планира да построи цял град

Google е изкушен да построи от нулата идеалния град

Google е изкушен да построи от нулата идеалния град

Миналата година Google отвори лаборатория Sidewalk Labs, за да изследва различни градски проблеми. Но изглежда това е първа стъпка към нещо доста по-голямо.

Sidewalk Labs, която е под шапката на холдинга Alphabet, може да се окаже част от проект за построяване от нулата на цял град. Това ще позволи още на етапа на проектиране да бъдат отчетени най-различни аспекти и проблеми, останали невидими при изграждане на съвременните градове.

За подобно развитие загатва шефът на Sidewalk Labs Дан Доктороф, на който се позовава theinformation.com. Пристъпването към реализация на идеята, разбира се, ще отнеме няколко години – за подготовка на документи, разрешения и разработка на самия проект.

Счита се, че от всички корпорации именно Alphabet, респ. Google, е най-подготвена да осъществи толкова мащабна идея, предвид опита й в картографските услуги, информацията и ресурсите, с които разполага.

Коментар