Медицинските носими джаджи пред взривен ръст

Пазарът на медицинска носима електроника ще нарасне 40 пъти през следващите пет години, прогнозира анализаторската компания Tractica.

Към категорията „Healthcare” спадат устройства, които могат да проследяват важни показатели за жизнената дейност на човешкия организъм. Прогнозата не включва устройства, оборудвани само с прост датчик за следене на сърдечния пулс.

Tractica очаква през 2021 г. да бъдат продадени 97,6 млн. „healthcare” устройства на обща стойност 17,8 млрд. долара. За сравнение, през настоящата година пазарът ще възлезе на 2,5 млн. броя.

Умните часовници също не попадат в категорията медицинска носима електроника, анализирана от Tractica, въпреки че много от тези устройства имат способности за проследяване на жизненоважни параметри.

Коментар