AMD влиза в джойнт венчър с Nantong Fujitsu

Около 1700 служители на AMD ще се прехвърлят към джойнт венчъра с NFME

Около 1700 служители на AMD ще се прехвърлят към джойнт венчъра с NFME

AMD и компанията Nantong Fujitsu Microelectronics Co., Ltd. (NFME) създават джойнт венчър за асемблиране, тестване, маркиране и пакетирани на (АТМП) на полупроводникови продукти.

Двете компании са сключили споразумение за 436 милиона щ.д. и стартират съвместно дружество за разширяване на клиентската база на съоръженията за асемблиране и тестване в Суджоу и Пенанг.

J.P. Morgan Securities е изпълнявала ролята на изключителен финансов съветник на AMD в сделката, като е предоставила на борда на директорите доклад с оценка на параметрите. Поделенията на NFME закупуват 85% дял от АТМП операциите на AMD в Пенанг, Малайзия и Суджоу, Китай и действат като контролиращ партньор в новия джойнт венчър.

AMD получава от NFME приблизително 371 милиона щ.д., изключвайки корекциите в покупната цена, с нетни средства кеш от около $320 милиона след заплащане на данъци и други дължими разходи. AMD си запазва 15% собственост в операциите в Пенанг и Суджоу.

Транзакцията се очаква да бъде неутрална за печалбите и загубите на AMD, докато значително намалява капиталовите разходи на компанията. Около 1700 служители на AMD се прехвърлят към джойнт венчъра.

Коментар