ИО АД подписа договор с МФ за 24,5 млн.лв

„Информационно обслужване” АД ще отговаря за поддръжката и развитието на ИКТ системите на МФ, Агенция Митници и НАП

„Информационно обслужване” АД ще отговаря за поддръжката и развитието на ИКТ системите на МФ, Агенция Митници и НАП

„Информационно обслужване” АД подписа договор за тригодишно  технологично обслужване на информационните и комуникационни системи на министерство на финансите (МФ).

Държавната компания ще отговаря за поддръжката и развитието на ИКТ системите на МФ, Агенция „Митници” и  Националната агенция по приходите (НАП).

В рамките на договора „Информационно обслужване” АД ще извършва и дейности по поддържане и развитие на комуникационната инфраструктура и информационните системи, ще предоставя изнесени услуги за специализираните звена на МФ и други дейности.

Дружеството спечели обществената поръчка от МФ в конкуренция с големи български ИКТ компании. Офертата на „Информационно обслужване” АД е в размер на 24,5 млн. лв. без ДДС.

Коментар