Информационно обслужване отчете повишена печалба

Отчетената от ИО АД печалба преди данъци за първото тримесечие е 440 хил. лв., което е 7 пъти над заложеното в бизнес плана

Отчетената от ИО АД печалба преди данъци за първото тримесечие е 440 хил. лв., което е 7 пъти над заложеното в бизнес плана

„Информационно обслужване“ АД реализира приходи в размер на 4,031 млн. лв. за първото тримесечие на 2016 г. и по-висока от заложената в плана печалба.

Приходите от продажби възлизат на 176 хил. лв., което е 5% над планираното в бизнес плана за периода януари-март. Увеличението е в резултат от нови сключени договори и ръст в продажбата на електронни подписи с 40% спрямо планираните.

Отчетената от ИО АД печалба преди данъци е 440 хил. лв. за тримесечието, което е 7 пъти над заложеното в бизнес плана, съобщиха от държавната компания. В първите три месеца от годината е отчетен спад на разходите с 9%.

Сред новите проекти на дружеството са поддръжка и развитие на ИС ИНТРАСТАТ към НАП, поддържане и експлоатация на Националната База Данни Население, администриране и одит на информационна и комуникационна инфраструктура и консултантски услуги.

Коментар