Информационно обслужване излезе на печалба

Информационно обслужване АД обяви печалба за първото полугодие

Информационно обслужване АД обяви печалба за първото полугодие

Държавната ИТ компания „Информационно обслужване” АД реализира печалба в размер на 2,37 млн.лв. за първата половина на 2013 г., стана ясно днес.

Дружеството излиза отново на положителен финансов резултат след изключително негативните финансови резултати за 2012 г., когато регистрира загуба в размер на над 2,5 млн. лева, а за цялата 2011 г. печалбата е била едва 74 000 лв.

Приходите на компанията за периода януари-юни 2013 г. са 11,5 млн. лв. За сравнение, за същия период на 2012 г. постъпленията са били 8,3 млн. лв., което е ръст от 38%.

Мениджърският екип, назначен на 24 октомври 2012 г., стартира преструктуриране на компанията, вкл. оптимизация на екипа и на всички оперативни разходи на дружеството. „Целта е Информационно обслужване да се превърне във висококонкурентна ИТ компания, с експертен екип от мотивирани професионалисти”, коментира изпълнителният директор Ивайло Филипов.

В последните 8 месеца ръководството води политика за оптимизиране на оперативните разходи и повишаване на ефективността на работа и конкурентоспособността на компанията. „С резултатите показахме, че в Информационно обслужване мисията е възможна въпреки многократните „експерименти” с компанията в последните години”, допълни Филипов.

Беше създадена нова организационна структура с ново длъжностно щатно разписание, промени в основните месечни възнаграждения на служителите и ефективно съкращаване на персонал. Като нетен ефект е постигнато намаление на месечния разход за възнаграждения на 42% от приходите, в сравнение с 64% средно за 2012 г.

Създадени са ясни правила за поемане на задължения и извършване на разходи от служители на дружеството при ясно дефинирани нива на одобрение, вкл. въвеждане на правила за извършване на предварителен и последващ финансов контрол на разходите в дружеството.

Намалени са разходите за горива и ремонт на автомобили с 12%, като в Централно управление намалението на тези разходи е нас 50%, благодарение на система за управление на автопарка на компанията. Разходите за мобилни услуги на дружеството пък са редуцирани с приблизително 50%;

Като резултат от предприетата политика по оптимизация на разходите, от началото на 2013 г. стартира период, характеризиращ се с постоянна месечна печалба, повишаване на рентабилност и ефективност на персонала. Рентабилността на база печалба преди данъци е 21%, уточниха от дружеството.

Анализът на показателите, свързани с трудовите ресурси за двата сравнявани периода (2012 г. и 6-те месеца на 2013 г.), показва намаление на персонала на дружеството с 6%. През първите шест месеца на 2013 г. има значително нарастване – с 53%, на ефективността на труда, измерена като приходи на 1 зает в лева в средномесечно изражение спрямо 2012 г.

„Информационно обслужване“ АД е дружество с 99,5 % от капитала собственост на държавата. Правата на собственост се упражняват от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Коментари по темата: „Информационно обслужване излезе на печалба”

добавете коментар...

  1. Щастлив човек

    С колегите сме като семейство. Всички са невероятни професионалисти. Винаги се подкрепяме. Отношенията са невероятни. Но ивайло филипов е слаб мениджър, за това и не ми дава сърцето да изпиша имената му с главна буква. Не цени човешкия труд. Не уважава своите подчинени и е дребнав. Не може да се ориентира в голямата картинка. Вместо като ръководител на ИТ фирма да търси нови и нови проекти, той пести от хартията в офиса и от заплатите на служителите. Много е злопаметен, не съумява да е на ниво на истински голям професионалист и човек. За най-дребното нещо крещи на служителите си и ги заплашва. Има се за феодал. Но аз съм обещал: “Няма да остава така нещата, докато не съм сигурен, че няма да може да бъде началник никъде, за да не страдат излишно неговите подчинени. Това за мен е въпрос на принципи и въпрос на чест. Благодаря ви за вниманието. “

  2. :)

    Комунистите не смениха ли и този директор, като част от реваншизма си?

Коментар