ЕК ще стимулира е-търговията с нов пакет от мерки

„Искаме да решим проблемите, които пречат на потребителите и предприятията да могат да извършват пълноценно покупки и продажби на стоки и услуги онлайн”, заяви Андрус Ансип

„Искаме да решим проблемите, които пречат на потребителите и предприятията да могат да извършват пълноценно покупки и продажби на стоки и услуги онлайн”, заяви Андрус Ансип

Европейската комисия представи пакет от мерки, който ще даде възможност на потребителите и предприятията по-лесно и с повече доверие да купуват и продават стоки и услуги онлайн в целия ЕС.

Планът включва три направления и е насочен към стимулиране на електронната търговия чрез преодоляване на блокирането на географски принцип и други мерки. Целта е трансграничните доставки на колетни пратки да станат по-достъпни и ефективни, като същевременно се насърчи потребителското доверие чрез по-добра защита и прилагане на правилата.

„Твърде често хората нямат достъп до най-добрите оферти, когато пазаруват онлайн, или пък решават да не купуват през граница, тъй като цените на доставките са прекалено високи или се тревожат как ще отстояват правата си, ако нещо се обърка. Искаме да решим проблемите, които пречат на потребителите и предприятията да могат да извършват пълноценно покупки и продажби на стоки и услуги онлайн”, коментира по този повод Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар.

Пакетът за електронната търговия се състои от:

Законодателно предложение за преодоляване на необоснованото геоблокиране и други форми на дискриминация въз основа на гражданство, местожителство или установяване;

Законодателно предложение относно услугите за трансгранична доставка на пратки, с което прозрачността на цените ще се повиши, а регулаторният надзор ще се подобри;

Законодателно предложение за подобряване на прилагането на правата на потребителите и насоки за изясняване на въпроса какво представляват нелоялните търговски практики в света на цифровите технологии.

Необосновано геоблокиране

Комисията предлага законодателство, гарантиращо, че потребителите, които искат да купуват продукти и услуги в друга страна от ЕС, независимо дали онлайн, или лично, не са дискриминирани по отношение на достъпа до цени, разпродажби или условия на плащане, освен ако това не е обективно обосновано от основателни съображения, като например ДДС или някои правни разпоредби от обществен интерес.

Когато даден потребител влезе в магазин в друга страна от ЕС, собственикът не му иска документ за самоличност, за да извърши продажба или да коригира цената или условията. Но в интернет твърде често достъпът на потребителите до предложения в други държави е блокиран, например чрез пренасочване на потребителя към уебсайт за конкретна държава или искане за плащане с дебитна или кредитна карта от определена държава. Такава дискриминация няма място на единния пазар.

За да се избегне непропорционална тежест за предприятията, Регламентът не налага задължение за доставки в целия ЕС и освобождава малките предприятия, които са под националния праг на ДДС, от някои от разпоредбите.

Трансгранични доставки

Предложеният регламент ще повиши прозрачността на цените и регулаторния надзор на услугите за трансгранична доставка на пратки, така че потребителите и търговците на дребно могат да се възползват от достъпни доставки и удобни възможности за връщане дори от крайните региони.

Потребителите и малките предприятия се оплакват, че проблемите, свързани с колетните пратки, по-специално високите разходи за доставка през граница, не им позволяват да продават и купуват по-често в целия ЕС. Цените на пощенските оператори за доставка на малка пратка в друга държава членка често са до 5 пъти по-високи от националните цени, без ясна връзка с действителните разходи.

Регламентът ще засили конкуренцията чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените. Комисията не предлага горна граница за цените на доставките. Регулирането на цените е само крайна мярка, когато конкуренцията не води до задоволителни резултати. Комисията ще направи преглед на напредъка през 2019 г. и ще оцени дали са необходими допълнителни мерки.

Доверие  в електронната търговия

Регламентът за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще даде повече правомощия на националните органи. Те ще бъдат в състояние да проверяват дали уебсайтовете блокират потребители на географски принцип, да нареждат незабавно премахване на уебсайтове, които показват измамни оферти, и да изискват информация от регистрите на домейни и банките, за да разкриват самоличността на отговорния търговец.

В случай на нарушения на правата на потребителите в целия ЕС, Комисията ще може да координира общи действия с националните правоприлагащи органи за прекратяване на тези практики. Тя ще гарантира по-ефективна закрила на потребителите, като същевременно се пестят време и ресурси за държавите членки и предприятията.

Коментар