Google създава звено за машинно обучение в Цюрих

Google фокусира изследователските си усилия върху машинното обучение

Google фокусира изследователските си усилия върху машинното обучение

Google разширява най-големия си изследователски център извън пределите на САЩ – този в Цюрих, където компанията формира звено за машинно обучение.

Наречена Machine Learning Research Group, новата структура отразява важността за Google на технологиите за машинно обучение. Те се превръщат в ключово направление за интернет гиганта.

Засега няма информация колко специалисти ще наеме Google, във връзка с разширението на центъра си. Цюрих е най-подходящото място за изследвания в областта на машинното обучение, тъй като Google разполага там с експерти в областта на лингвистиката и естествения език.

Коментар