HP пое ангажимент за нулево обезлесяване

Изменението на климата е най-голямото екологично предизвикателство на нашето време, заявиха от НP при представяне на доклада си за устойчивост

Изменението на климата е най-голямото екологично предизвикателство на нашето време, заявиха от НP при представяне на доклада си за устойчивост

HP Inc. обяви ангажимент за нулево обезлесяване до 2020 г. Всички транспортни документи и хартиени опаковки на продукти с марката HP ще се доставят от сертифицирани и рециклирани източници, съобщи компанията.

Ще се предпочитат първични влакна от сертифицирани източници на Съвета за стопанисване на горите (ССГ). Този ангажимент представлява една от няколкото цели за 2016 г., посочени в последния доклад за устойчивост на компанията.

„Изменението на климата е най-голямото екологично предизвикателство на нашето време. HP е поела ангажимент за опазване на околната среда – ето защо продължаваме да измерваме и намаляваме въздействието на нашите продукти, операции и дейности по веригата ни за доставки”, заяви Нейт Хърст, главен директор „Устойчивост и социално въздействие” на HP.

Компанията върви към реализирането на тази цел. През 2015 г. HP постигна обществената цел за опазване на горите, като вложи 50% сертифицирани от ССГ влакна в хартиените продукти и опаковки.

Занапред HP ще работи с Глобалната мрежа за гори и търговия на Северна Америка към Световния фонд за дивата природа (WWF) за намаляване на рисковете при снабдяването с влакна за продукти и опаковки, както и за снабдяването с по-екологосъобразна хартия и опаковъчни материали и ангажирането на доставчиците като партньори в това начинание.

Обявяването на ангажимента съвпадна с публикуването на доклада за устойчивост на HP за 2015 г., който отразява постигнатия през 2015 г. напредък, както и целите, определени за 2016 г.

Планът за нулево обезлесяване е една от трите нови цели в доклада. Другите са: ангажимент за използването на 100% възобновяема електроенергия в рамките на глобалната дейност на компанията с междинна цел от 40% в световен мащаб до 2020 г.; и ангажимент за намаляване на интензивността на емисиите на парникови газове от продуктовото портфолио с 25% до 2020 г.

Коментар