$6,6 млрд. е пазарът на клауд оборудване за тримесечие

Продажбите на облачно оборудване са нараснали с 3,9% през първото тримесечие

Продажбите на облачно оборудване са нараснали с 3,9% през първото тримесечие

Приходите от продажби на оборудване за облачни инфраструктури са нараснали с 3,9% през първото тримесечие на 2016 г., спрямо същия период на предходната година, сочи нов анализ на IDC.

Темповете на растеж се забавят – за сравнение, през миналата година клауд пазарът отбеляза ръст от 25,1%. Към оборудването за облачни инфраструктури IDC отнася сървърите, хранилищата за данни и комутаторите.

В стойностно изражение, продажбите на клауд хардуер през първото тримесечие възлизат на 6,6 млрд. долара в световен мащаб. Делът на облачната инфраструктура в общите ИТ разходи се оценява от анализаторите на 32,2%.

За сравнение, през миналата година клауд оборудването заемаше 30,2% от общите ИТ разходи. Същевременно, разходите за инфраструктури, които не са свързани с облака, бележат спад от 6,0% през тримесечието.

Коментар