Работодателите се обявиха срещу МОД

Прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС, посочиха работодателите

Прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС, посочиха работодателите

Административно определяните прагове за минимален осигурителен доход (МОД) се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.

Това е официалната позиция на национално представителните работодателски организации (НПРО), според които, в годините след отключване на глобалната икономическа криза този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация.

„Обръщаме отново внимание, че подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС”, се посочва в писмото до министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика, подписано от председателите на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

В ход е и увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест. Същевременно по предложение и под натиска на синдикалните организации, в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване на отклоняването от осигурителни задължения в значителни размери, което обезсмисля определянето на прагове за МОД, посочват работодателите.

В тази връзка НПРО настояват компетентните контролни органи да изпълняват в пълен обем и с висока ефективност законово регламентираните им задължения за драстично ограничаване на осигурителните измами и недекларирания труд, тъй като предоставените правомощия са достатъчни като функционалност и възможност за контрол, въздействие и превенция.

НПРО заявяват обща позиция за незабавна отмяна чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности и отказ от провеждане на преговори за определяне на прагове на МОД за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата в България.

Коментари по темата: „Работодателите се обявиха срещу МОД”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    АМИ ДА защо е нужно минимален осигурителен доход – та нали и без това пенсиите на хората ще са мизерно малко. НАПРАВО по-добре да няма никакви пенсии и хората да работят до смъртта си за благото и интересите на бизнес господарите.

    МНОГО УБАВО да си уредят законово всичко жалките бизнесмени на които са им нужни просто роби. Връщаме се към средновековието Феодализъм и крепостни селяни на които ще се обяснява колко е хубаво и богоугодно да се мъчат и страдат в полза на господаря.

    На робите като единствена награда запазено място в рая след смърта им направо неустоимо предложение един ще си кара кефа цял живот докато други ще страдат цял живот без гаранция дали има изобщо нещо след смъртта на което да се порадват.

Коментар