БСК: Договарянето на МОД влошава заетостта

Въведеният механизъм на МОД води до „затваряне” на ножицата в заплащането на нискоквалифицираните и квалифицираните служители, твърди БСК

Въведеният механизъм на МОД води до „затваряне” на ножицата в заплащането на нискоквалифицираните и квалифицираните служители, заявиха от Българската стопанска камара

Днес започна първата оперативна среща на социалните партньори по процедурата за договаряне на минималните осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015 г.

БСК ще препоръча на своите членове, които ще участват пряко в договарянето на браншово ниво, да настояват за „замразяване” на МОД, а в секторите, в които има сериозни икономически предизвикателства – дори за намаляване на минималните прагове.

Договарянето на МОД влияе негативно върху заетостта, особено на нискоквалифицираните работници. Това се потвърждава в поредната препоръка  на ЕК относно Националната програма за реформи на България за 2014 г.

Увеличението на МОД притиска правителството да увеличава минималната работна заплата, което също се отразява негативно на пазара на труда. БСК напомня, че в последните години кризата усложни икономическата ситуация в страната, в резултат на което договарянето на МОД доведе до редица негативни ефекти, сред които закриване на работни места и намаляване на устойчивите работни места.

Въведеният механизъм на МОД води до „затваряне” на ножицата в заплащането на нискоквалифицираните и квалифицираните служители, посочват още от камарата. При договаряне на МОД следва да се отчитат процесите на дефлация за 2013 г., продължаващи и през 2014, както и влошаването на производителността на труда, която изостава от ръста на работните заплати.

Коментар