ИТ сигурността поглъща над $80 млрд. годишно

Разходите за информационна сигурност продължават да нарастват с бързи темпове в световен мащаб и тази тенденция ще се запази до края на десетилетието, сочи доклад на анализаторската компания Gartner.

През настоящата година се очаква организациите да похарчат 81,6 млрд. долара за ИТ сигурност, което означава ръст от 7,9% спрямо предходната година. Основните разходи се падат на сфери като консултиране и ИТ аутсорсинг.

До края на 2020 г. най-големи темпове на ръст ще демонстрират дейности от рода на тестване на сигурността, аутсорсинг на ИТ сигурността и решения за предотвратяване изтичането на данни (Data Loss Prevention – DLP).

Очакват се също така високи темпове на ръст в сегмента на проактивните решения за сигурност. Ще продължат да се развиват бързо и решения като SIEM (Security Information and Event Management) и SWG (Secure Web Gateways). Според прогнозата на Gartner, в периода до 2020 г. продажбите на SWG ще се увеличават средно с 5-10% на година.

„Организациите все по-често обръщат внимание на решенията за откриване и реагиране на инциденти, тъй като превантивните подходи не дават желания резултат в блокирането на вредоносни атаки”, коментира Елизабет Ким, старши изследовател в Gartner. Тя препоръчва на клиентите да ползват решения и от единия, и от другия тип, за да получат балансирана система.

Същевременно, ръстът на разходите за информационна сигурност с времето ще бъде обусловен все повече от повишеното търсене на услуги в тази област, поради липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в щатния състав на компаниите.

Gartner очаква ръст в сегмента на услугите за управляемо откриване и реагиране (Managed Detection and Response – MDR). Търсенето на MDR услуги е обусловено от неспособността на някои организации д създадат ефективна система за защита чрез съчетаване на редица допълващи се един друг елементи, поясняват анализаторите.

Прогнозата сочи, че в периода до 2018 г. средната продажна цена на защитните стени (firewalls) ще расте с не по-малко от 2-3% годишно. Около 90% от организациите в света ще ползват поне едно DLP решение, в сравнение с 50% в момента.

Като цяло, разходите за информационна сигурност ще продължат да нарастват, прогнозират и други анализаторски компании. Според различни оценки, обемът на този пазар може да достигне около 170 млрд. долара към края на десетилетието.

Коментари по темата: „ИТ сигурността поглъща над $80 млрд. годишно”

добавете коментар...

 1. Saevar

  колега всеки един мрежов и сис админ има познания по криптография и ако не ти е добре конфигната мрежата и вси4ко като цяло се влиза, как мислиш постоянно стават хаквания по света..? когато ти е добре конфигугирана системата няма как да се влезе освен с някакъв вид вирус…

 2. (c:

  Saevar, описваш работата на системните и мрежови администратори. Сигурността се разпростира много по-далеч, включва и практики при разработката на софтуер.

  Аз бих добавил и познания по криптография и много добро познаване на доказаните и проверени модели за изграждане на съответните системи, включително хардуерни и софтуерни.
  И пак наблягам, това важи и за разработчиците, не само за администраторите.

  Сигурността и криптографията са от малкото дисциплини, в които иновирането/нововъведенията първо носят много проблеми и чак след години анализи и поправки, носят предимства.

 3. Saevar

  забравих да добавя и познания по хакване, за да може да дестваш после конфигурациите които си направил дали може да се влезе или не….

 4. Saevar

  предимно: network, firewalls, конфигугирането им както и познания по операционните системи като Уин, Линукс, Бсд, също всякакъв вид сървъри най-вече познания по конфигугирането им.

 5. Емко

  Познания в какви области формират такива специалисти?

Коментар