Европа да наложи и свободно движение на данни

Свободният обмен на данни би насърчил много трансгранични партньорства, смята Ева Паунова

Свободният обмен на данни би насърчил много трансгранични партньорства, заяви българският евродепутат Ева Паунова

Eвропейският облак за отворена наука ще оптимизира работата на 1,7 млн. изследователи и 70 млн. научни специалисти, заяви евродепутатът Ева Паунова при обсъждане на инициативата в Комисията за вътрешен пазар на ЕП, в качеството си на докладчик по темата за Групата на ЕНП.

„Във все по-дигитализирания свят, в който живеем, обменът на данни е от нарастващо значение за учените, бизнеса и публичните служби. Със създаването на нов европейски облак за отворена наука 1,7 млн. изследователи и 70 млн. специалисти в областта на науката и технологиите ще получат виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват повторно своите данни от различни дисциплини и държави”, каза Паунова.

Според нея, предложението на ЕК съдържа множество позитивни елементи, но е важно да се посочат конкретни действия, които да допринесат за гладкото прилагане на инициативата от и в полза на всички държави членки на ЕС, включително България. Становището на евродепутата бе прието позитивно от всички политически групи, съобщиха от пресофиса на Паунова.

Участието на възможно най-широк кръг от засегнати страни и новите държави членки по време на дискусиите и реализирането на действията, вписани в инициативата, са от голямо значение. Това, което липсва към момента, е регионален подход на инициативата и най-вече участието на новите членове на ЕС, като България, отбеляза тя. Необходимо е националните парламенти, регионалните администрации, публично-частните партньорства да бъдат консултирани и включени в проектите, за да се осигури възможно най-адекватното управление на услугите в облак.

Свободният обмен на данни би насърчил много трансгранични партньорства, чрез които българските компании и особено стартиращите такива биха имали големи възможности за растеж”, коментира Паунова. Тя посочи още, че в духа на единния пазар и свободното движение на хора, стоки, капитали и услуги, свободното движение на данни също трябва да бъде наложено в Европа.

Паунова поставя фокус и върху участието на Европейския фонд за структурни инвестиции. Според нея, инициативата за компютърни услуги в облак трябва да бъде съобразена с нуждите на пазара, а резултатите от нея да са в услуга на малкия и среден бизнес. Предварителният доклад на евродепутата е подаден за разглеждане и внасяне на промени от останалите членове на ЕП.

Коментар