Облакът ще погълне 92% от задачите през 2020 г.

Облачният трафик ще нараства с 30% годишно до края на десетилетието, сочи анализ на Cisco за периода 2015-2020 г. Обемът на трафика ще се увеличи от 3,9 до 14,1 зетабайта на година.

Стремителният ръст се обяснява с прехода към облачни архитектури с повишени мащабируемост и ефективност в поддръжката на повече задачи, в сравнение с традиционните центрове за данни.

Виртуализацията в дейта центровете позволява на доставчиците да предлагат на бизнеса и потребителите все по-разнообразни услуги. В периода 2015-2020 г. броят  на бизнес задачите ще нарасне 2,4 пъти, но сумарният им дял в общото натоварване в центровете за данни ще намалее от 79% до 72%.

В момента на потребителския сектор се падат по-малко задачи, но броят им ще нараства по-бързо, отколкото този на бизнес задачите – с 3,5 пъти до края на десетилетието, а делът им ще се увеличи от 21% до 28%.

Най-висок ръст сред бизнес задачите демонстрират IoT приложенията, анализът и базите данни, докато делът на приложенията за съвместна работа и изчислителните задачи ще остане почти без промяна. Към 2020 г. на IoT, анализа и базите данни ще се паднат 22% от общия брой задачи в центровете за данни, в сравнение с 20% през 2015 г.

При потребителските задачи най-бързо ще расте делът на социалните мрежи и видеото. Към 2020 г. стриймингът на видео ще заеме 34% (спрямо 29% през 2015 г.), социалните мрежи ще имат 24% (20% през 2015), а търсенето – 15% (17% пред 2015).

В края на десетилетието трафикът от традиционните центрове за данни ще достигне 1,3 зетабайта, спрямо 827 екзабайта през 2915 г. Само 8% от задачите обаче ще се изпълняват в тях, докато за обработката на останалите 92% ще се грижат облачните центрове за данни.

Освен това 68% от облачните задачи ще се изпълняват в публични центрове за данни, в сравнение с 49% през 2015 г. Останалите 32% ще се изпълняват в частни дейта центрове, сочи още анализът на Cisco.

Ще нараства и броят на потребителите, които съхраняват данни в облака. Към 2020 г. близо 59% от потребителския сегмент на интернет ще ползват облачни хранилища за данни, спрямо 47% през 2015 г. Трафикът от един потребител ще нарасне от 513 MB месечно през 2015 г. до 1,7GB в края на десетилетието.

Коментар