ЕС финансира проекти за 5G в комуналните услуги

5G технологиите ще гарантират сигурност на енергийните мрежи и гридове с акцент върху умното отчитане

5G технологиите ще гарантират сигурност на енергийните мрежи и гридове с акцент върху умното отчитане

Европейската комисия финансира два ключови проекта по програма Хоризонт 2020 в сферата на комуналните услуги. Ericsson, съвместно с партньори от индустрията и академичните среди, ще започне иновативни изследвания с използване на 5G технологии.

Проектът SUCCESS е насочен към разработване на нови решения, базирани на 5G, които трябва да гарантират сигурността на енергийните мрежи и гридове с акцент върху умното отчитане. Проектът е стартирал на 1 май т.г., има 16 партньори от индустрията, академичните среди и комуналните услуги и е за срок от 26 месеца.

Другият проект, наречен RE-SERVE, е насочен към разработване на нови техники и решения, базирани на 5G технологии, в подкрепа на енергийните доставчици. Той цели балансиране на напрежението и честотата на електрическата мрежа за поддържане на стабилно електрозахранване към крайните потребители, като в същото време се увеличава делът на енергията от възобновяеми източници като слънчева или вятърна енергия. Този проект стартира на 1 октомври и е с продължителност 30 месеца, като включва 11 партньори от индустрията, академичните среди и комуналните услуги.

Ericsson Eurolab в Аахен, Германия, ще ръководи и двата проекта, а ирландската компания Electrical Supply Board Networks (ESB Networks), специализирана в умните измервателни дейности, е ключов партньор. Тя ще провежда тестове на създадените в рамките на проектите решения на своя локален пазар.

„Умните енергийни мрежи са ключови за успешното интегриране на големи дялове разпределена енергия от възобновяеми източници, електрическо отопление и електрически транспорт, създавайки условия за едно бъдеще без въглеродни емисии. Напредък в умните мрежи може да се постигне само чрез внедряване на технологии от ново поколение,” коментира Маргьорит Сайърс, управляващ директор на ESB Networks.

И двата проекта – SUCCESS и RE-SERVE, са изключително важни, тъй като ще спомогнат за гарантиране сигурността и устойчивостта на енергийните мрежи при прехода към бъдеще без въглеродни емисии. Партньорите ще проведат опити на терен в Ирландия, Румъния и Италия.

Коментар