30% ръст на разходите за R&D в България

Продължава тенденцията на нарастване на разходите за научно-изследователска и развойна дейност у нас, сочи експертен доклад

Продължава тенденцията на нарастване на разходите за научно-изследователска и развойна дейност у нас, сочи експертен доклад

Пет години след лансирането на стратегията „Европа 2020″ и в средата на нейното изпълнение, резултатите са противоречиви както на европейско, така и на национално равнище, сочи годишният експертен доклад на Иновации.бг, който оценява иновационния потенциал на българската икономика.

Наблюдава се изпреварващо развитие в областта на климатичните промени и околната среда, плах напредък в образованието и силно изразено изоставане по отношение на заетостта и инвестициите в научноизследователска дейност.

България е единствената страна – членка на ЕС, която постига растеж, основан на повишаване на ефективността на икономиката, но подсказва очаквания за по-
нататъшно устойчиво нарастване. Останалите европейски икономики демонстрират растеж, основан на иновациите.

През 2015 г. в България продължава тенденцията на нарастване на разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) както в абсолютен размер, така и като процент от БВП (с близо 30%) спрямо предходната година – поради директно и индиректно европейско структурно финансиране и с преки чуждестранни инвестиции в изследователски проекти и на чуждестранни компании. За шеста поредна година намалява делът на публичните разходи за НИРД.

На европейско равнище България е с най-ниска предприемаческа активност, което я нарежда в дъното и на световната класация. През 2015 г. са регистрирани едва 34 патента на български изобретатели, сочи докладът, представен вчера на националния форум „Иновации чрез таланти”.

Коментари по темата: „30% ръст на разходите за R&D в България”

добавете коментар...

  1. :о)

    “На европейско равнище България е с най-ниска предприемаческа активност, което я нарежда в дъното и на световната класация. ”

    Радвам се че някой го забеляза.
    Това изречение може да предхожда папагалските повтаряния на правителството за икономически ръст…смех.

Коментар