Google Project Wycheproof тества криптиращия софтуер

Project Wycheproof е опит на Google да помогне на разработчиците да създават по-сигурен софтуер

Набор от тестове на Google ще помогне на разработчиците да създават по-сигурен софтуер

Google даде старт на проекта Project Wycheproof, в рамките на който предлага набор от тестове за откриване на уязвимости в криптографски билиотеки. Проектът носи името на най-малката планина в света – Уейчпрууф (Wycheproof) в Австралия, висока само 43 м над околната повърхност и 148 м над морското равнище.

Project Wycheproof е опит на Google да помогне на разработчиците да създават по-сигурен софтуер. По същество, това е комплект от модулни тестове, които откриват слабите места на криптографските софтуерни библиотеки.

Google е разработил над 80 тестови алгоритъма, които помагат да бъдат открити над 40 типични грешки в сигурността. Project Wycheproof включва тестове за повечето криптографски алгоритми, вкл. RSA, елиптична криптография, криптиране с проверка на истинноста и др.

Съществуващият набор от тестове е написан на езика Java и ще се разширява с нови модули. Google уточнява, че ако тестовете не открият уязвимости в даден софтуер, това не означава, че такива липсват въобще.

Коментари по темата: „Google Project Wycheproof тества криптиращия софтуер”

добавете коментар...

  1. Иван

    Уичипрууф (според википедиа) не е гора, а планина (освен ако не използвате старото значение на думата “гора”) и е висока не 43, а 148м.

Коментар