DDoS атаките се увеличили с 40% за една година

Многовекторните DDoS атаки са особено опасни, тъй като използват комбинация от механизми, за да заблудят защитния софтуер

Многовекторните DDoS атаки са особено опасни, тъй като използват комбинация от механизми, за да заблудят защитния софтуер

DDoS атаките стават все по-сложни, тъй като киберепрестъпниците използват нови методи за преодоляване на защитите, сочи проучване на Neustar, данни от което публикува британският ITPro.

За една година честотата на DDoS атаките, които изваждат от строя уеб сайтове поради претоварване, е нараснал с 40%, като многовекторните атаки за същия период са се увеличи над три пъти.

Половината от всички DDoS атаки са многовекторни, твърди Neustar. Този тип атаки оказват силно негативен ефект, тъй като използват комбинация от механизми, за да заблудят защитния софтуер и да увеличат размера на атаката за по-продължителен ефект.

Наблюдава се също така тенденция хакерите да използват все по-често слабите места в DNS и DNSSEC. Статистиката сочи, че DNS атаките са нараснали с 648% на годишна база. Много киберпрестъпници използват по нов начин DNSSEC за значително увеличаване на обема на трафика.

Продължава и тенденцията за използване на IoT за целите на DDoS атаки, каквато беше Мirai през тази година. Хакерите регистририха IoT акаунти в ботмрежи и ги използваха за провеждане на атаки без знанието на потребителите.

Mirai е знак за преломен момент в механизмите за DDoS атаки, при който интернет се обръща срещу потребителите, коментират от Neustar. Картината на заплахите вече е коренно променена и затова е от критично важно да се инвестира в ефективна защита от DDoS атаки. 

Коментар