Предстоят важни промени в електронния ни живот

Правилата, защитаващи неприкосновеността на личния живот при електронни комуникации, вече ще обхващат и новите доставчици на е-услуги като WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber

Правилата, защитаващи неприкосновеността на личния живот при електронни комуникации, вече ще обхващат и новите доставчици на е-услуги като WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber

Европейската комисия предложи тази седмица стриктни правила във връзка с неприкосновеността на личния живот при всички електронни комуникации, като същевременно актуализира правилата за защита на данните за институциите на ЕС.

Целта на новото законодателство, предлагано от Комисията, е да осигури по-добра защита на неприкосновеността на личния живот. Мерките са насочени към актуализиране на сега действащите правила, като обхватът им се разшири така, че да включи всички доставчици на електронни съобщителни услуги, съобщиха от Брюксел.

92% от европейците заявяват, че е важно техните електронни писма и онлайн съобщения да запазят поверителността си. Въпреки това действащата в момента Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации се прилага само за традиционните далекосъобщителни оператори. Правилата, защитаващи това право, вече ще обхващат и новите доставчици на електронни съобщителни услуги като WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber.

Правото на неприкосновеност на личния живот ще бъде гарантирано както за съдържанието, така и за метаданните, извлечени от електронните съобщения – (например времето на повикването и местоположението). В тези два компонента се съдържат множество лични данни, като според предложените правила, те трябва да се анонимизират или заличат, ако потребителите не са дали съответното съгласие, освен ако тези данни са необходими за други цели – например за фактурирането.

Опростяват се правилата и за „бисквитките“. Предвижда се рационализиране на т. нар. „разпоредба за бисквитките“, която доведе до претоварване с искания за съгласие до интернет потребителите. Новите правила ще осигурят на потребителите повече контрол над техните настройки, като им предоставят лесен начин да приемат или отхвърлят проследяването на „бисквитките“ и други идентификатори в случай на риск за правото на неприкосновеност на личния живот.

В предложението се пояснява, че няма да се изисква съгласие за „бисквитките“, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот, а служат за улесняване на интернет потребителите (например запомняне на историята на кошницата с покупки). За „бисквитките“, пращани от даден посетен уебсайт с цел преброяване на посетителите на уебсайта, вече няма да се изисква съгласието на потребителя.

Предложените мерки касаят и защитата срещу спам. Забраняват се нежеланите електронни съобщения под каквато и да е форма – например електронни писма, кратки текстови съобщения (SMS) и, по принцип, телефонни обаждания, ако потребителите не са дали съответното съгласие.

Държавите членки на ЕС могат да изберат вариант, който дава на потребителите право да възразят срещу получаването на гласови обаждания с цел пазарно проучване – например като регистрират номера си в забранен за обаждане списък. При извършване на пазарни проучвания по телефона номерът на извършващия проучването трябва да бъде видим или да се използва специален префикс, който да показва, че става въпрос за пазарно проучване.

За прилагането на правилата за поверителност в регламента ще отговарят националните органи за защита на данните. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да работят бързо и да осигурят безпроблемното им приемане не по-късно от 25 май 2018 г., когато влиза в сила Общият регламент относно защитата на данните.

Коментари по темата: „Предстоят важни промени в електронния ни живот”

добавете коментар...

 1. :о)

  Забранява се спама……….мухахахахахаха 🙂
  В кой свят ще се случи това?

 2. Anonymous

  А качването на списъка с контактите? Това не са метаданни, но са не по-малко поверителни!

 3. Anonymous

  Електронен живот

Коментар