Интернет потребителите ще достигнат 4,1 млрд. през 2020

Ръст в обема на интернет трафика и ускорена цифровизация очаква мрежовата компания Cisco в новия си доклад за развитие на ИКТ пазара и високите технологии в близките години.

Прогнозата очертава нови изисквания към ИТ инфраструктурата, породени от смяната на поведението на бизнеса, развитие на изкуствения интелект и облачните изчисления.

Обемът на уеб трафика в световен мащаб ще нарасне 95-кратно в периода от 2005 до 2020 г., в резултат на ръста в броя на интернет потребителите – до 4,1 млрд. и свързаните към мрежата устройства, както и поради увеличаване на скоростта на широколентовото предаване на данни и обема на видеото. След три години 71% от уеб трафика ще се пада на персонални компютри, мобилни устройства и телевизори, сочи прогнозата на Cisco.

Цифровизацията ще изисква подготвени мрежи. Cisco препоръчва на организациите да използват решения за автоматизация на база контролери, контекстуален и оперативен анализ, виртуализация на мрежови функции (NFV) и неограничена мащабируемост на облака.

Начините за правене на бизнес се променят, което поражда нужда от бързо внедряване на услуги и приложения, намаляване на разходите и високо ниво на сигурност. Това, на свой ред, води до възникване на изисквания към ИТ инфраструктурата от рода на намаляване на натоварването на ИТ персонала, повишаване на ефективността на работа с ИТ ресурсите, автоматизация и оркестрация на услуги.

Cisco подчертава нуждата от автоматизация на откриването и отстраняването на заплахи чрез използване на изкуствен интелект, който е способен да се самообучава непрекъснато на базата на анализ на огромни масиви от данни.

Друга прогноза в доклада касае поведението в бизнес сферата. Новото поколение средства за съвместна работа ще стъпи на облачни технологии, мобилни връзки и отворени за интеграция технологични процеси.

В допълнение, Cisco прогнозира нарастващо използване през 2017 г. на облачните изчисления. Те ще навлязат в проектите за умни градове и умно разпределение на енергията. Така например, умни видеокамери ще разпознават светлините на линейката и автоматично ще превключват светофарите за свободното й преминаване.

Коментар