Изпреварваме страни от ЕС по развитие на ИКТ

България се развива като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията, посочи министърът на икономиката Теодор Седларски

Министерство на икономиката вече е направило заявка за превръщане на България в дигитален хъб на Балканите по време на конференцията „Цифров ден на Европа” в Рим, която бе част от инициативите, с които се отбелязва 60-годишнината от Римските договори, заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време на кръгла маса за ИКТ сектора, организирана от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

През последните няколко години имаме бързоразвиващ се аутсорсинг и ИКТ сектор, подчерта министърът. По неговите думи, България изпреварва част от останалите страни членки на ЕС, доколкото развитието на сектора на информационните и комуникационните технологии е своеобразен барометър за този процес – предприятията генерират 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката, а 73,3% от наетите в сектора са на възраст под 40 години.

За позиционирането на България като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията свидетелстват редица международни класации, като в Европа пред нас по някои показатели са само Литва и Полша.

„Необходима е цялостна модернизация и трансформация на икономиката и обществения сектор чрез средствата на ИКТ”, заяви още министър Седларски, като напомни, че „Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0)” е един от инструментите за постигане на тази цел. На състоялото се вчера заседание на Националния икономически съвет (НИС) в Министерство на икономиката концепцията е била одобрена.

Същевременно се наблюдава недостиг на квалифицирана работна ръка, като един от начините за решаване на този проблем е т.нар. „Синя карта”, посочи председателят на БАСКОМ Стамен Кочков. Министерство на икономиката вече работи за опростяване на процедурите при издаване на „Синя карта”, увери министър Седларски.

В ИКТ сектора работят около 10 000 фирми с оборот над 1 млд. евро, заяви изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева. Тя прогнозира, че до 2020 г. оборотът и заетите места ще се увеличат двойно. Мерките, които предприема изпълнителната агенция за насърчаване на сектора, са свързани с организиране на изложения, панаири, бизнес делегации и срещи.

Подкрепа на ИКТ сектора се оказва и чрез мерките по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), изтъкна изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев. По линия на ЗНИ са платени осигуровки на новонаетите лица в ИКТ сектора в размер на 1,5 млн. лева. От 2005 до 2017 г. подпомогнатите проекти са 20 на брой, а откритите работни места – 4000.

Коментар