Дуалното обучение вече дава резултат у нас

през следващите две години близо 600 ученици в България ще завършат дуално образование по швейцарски модел

Първите ученици в България, които се обучават по швейцарската система за дуално образование „учене чрез работа“, завършват училище. В понеделник 20 ученици от Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов” в Казанлък ще получат диплома за машинни техници, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление“.

Професионалната гимназия „Иван Хаджигенов“ е едно от двете училища в България, които през 2015 година започнаха пилотно да прилагат швейцарския модел на дуално образование в рамките на проекта ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото), финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В обучението се включиха две паралелки от 9-ти и 11-ти клас, а в момента общо 125 ученици се обучават по дуалната форма в две специалности “Машинен техник – машини и системи с цифрово-програмно управление” и “Мехатроника“.

Завършващите сега ученици са работили в реална среда, с наставници и заплащане по трудов договор. Според българското законодателството, фирмите-партньори плащат на учениците 90% от минималната работна заплата съобразно изработеното време. Трите фирми-партньори по ДОМИНО в Казанлък заплащаха на учениците повече – 90% от минималния осигурителен праг за професията.

„Учениците излизат подготвени и могат с летящ старт да започнат работа на пълен работен ден в заводите, в които вече са се обучавали и работили. За тях има търсене и ги очакват“, казва Петя Евтимова, ръководител на проекта ДОМИНО.

„Навлизането на дуалното образование в България е на прав път: училищата обучават учениците по търсени професии, а бизнесът активно участва в подготовката на бъдещите си кадри. Необходими са обаче бързи промени в законодателството за въвеждането на принципите на дуалното образование“, допълни тя.

Само през следващите две години близо 600 ученици в България ще завършат дуално образование по швейцарски модел. До 2019 година, когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1 200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии.

В момента в рамките на ДОМИНО се обучават 425 ученици по общо пет професии в 16 професионални гимназии в цялата страна. В проекта участват над 63 български и чуждестранни фирми-партньори, а през новата учебна ще се включат още 14 училища и три професии, както и още фирми-партньори.

Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използван е основно опитът на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение.

Коментари по темата: „Дуалното обучение вече дава резултат у нас”

добавете коментар...

  1. snowflex

    Това си бе поредната добра идея,побългарена за “усвояване” на едни пари.

  2. ха

    Това дуално обучение във вида на едновремешните ПУЦ-ове ли е? Или си е от вида на едновремешните техникуми? Това са две коренно различни по качество и смисъл “технологии” и затова си питам!

Коментар