Започва проект за умни градове в Северозапада

Важна крачка към създаването на т.нар. „умни градове“ е повишаване и управление на енергийната ефективност на сградите, посочи проф. д-р инж. Никола Калоянов

Геоинформационната компания Мапекс създава стартъп за иновации в областта на енергийната ефективност. Наречена „Зелено управление“, новата компания ще развива технологии и решения в сферата на енергийната ефективност и обследването на сгради.

Важна крачка към създаването на т.нар. „умни градове“ е повишаване и управление на енергийната ефективност на сградите в България, посочиха от компанията. Делът на енергопотреблението в сградите у нас е над 1/3 от годишното потребление на енергия, а това допринася съществено за замърсяването на околната среда.

„Има три основни групи консуматори на енергия – индустрия, транспорт и сгради. Последната е много важна, защото 90% от нашия живот преминава в сгради, като 15% от разходите за системи са по време на изграждането, а 85% идват от хода на експлоатацията. Затова трябва да имаме реална представа за потреблението по време на жизнения цикъл на системите, които изграждаме“, заяви проф. д-р инж. Никола Калоянов, който е привлечен към каузата на„Зелено управление“.

Един от първите проекти на „Зелено управление“ е да изгради иновативна услуга в областта на енергийната ефективност. Проектът ще бъде реализиран в Северозападна България.

Компанията спечели финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с проект за ефективно управление на мерките за енергийна ефективност. За целта, „Зелено Управление“ ще създаде иновативен софтуер и с помощта на специализиран хардуер, термо камери и безпилотен летателен апарат ще извършва дистанционно енергийно обследване на сгради.

Новата услуга ще намали разходите за извършване на енергийно обследване, ще повиши качеството на микроклимата в сградите и ще даде възможност за бързо обследване на големи индустриални обекти, поясниха от компанията.

Коментар