EMEA харчи 1 млрд. евро на тримесечие за клауд услуги

Разходите за облачни услуги в региона ЕМЕА са нараснали с 48% през първото тримесечие

Търсенето на облачни услуги в региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) продължава да нараства. През първото тримесечие на 2017 г. компаниите от региона са похарчили над 1 млрд. евро за клауд услуги, по данни на ISG.

Проучването обхваща всички облачни сделки в периода януари-март. Разходите по договори за предоставяне на облак като услуга са нараснали с 48% за тримесечието. Тук се включват услуги като SaaS (софтуер като услуга), IaaS (инфраструктура като услуга) и PaaS (платформа като услуга).

Общата стойност на разходите за ИТ по подобни сделки в ЕМЕА надвишава 3,5 млрд. евро, или с 19% повече, спрямо същия пероиод на миналата година. Същевременно, разходите за традиционен аутсорсинг, при който доставчиците самостоятелно разработват и поддържат работата на софтуера за ИТ услуги, достигат 2,5 млрд. евро – най-високата стойност за последните четири тримесечия.

Въпреки положителната като цяло динамика в региона, се наблюдава сериозно снижаване на общите разходи за ИТ в правителствения сектор. Тази част от пазара е загубила половината от стойността си и възлиза на 6,3 млрд. евро. ISG обяснява спада с политическата неопределеност в Европа, като очаква ситуацията да се подобри в рамките на една година.

В световен мащаб разходите за ИТ услуги през първото тримесечие възлизат на 18,7 млрд. евро, което е с 15% повече спрямо последните три месеца на 2016 г., но с 1,8 млрд. по-малко на годишна база – спрямо първото тримесечие на 2016 г. Глобалните услуги за облачни услуги бележат ръст от над 38% на годишна база.

Коментар