ScaleFocus създава R&D център за телемедицина

Българската компания ScaleFocus започва иновативен проект със социална насоченост. Ще бъдат разработени и тествани нови методи, чрез които възрастните хора в неравностойно положение да останат активни, независими и да живеят възможно най-дълго в собствените си домове.

Проектът се осъществява съвместно с водещи европейски университети, научни институции, хуманитарни и неправителствени организации. Общата му стойност е близо 8 милиона лева, а договорът на ScaleFocus е за 1 млн. лв. Финансирането се отпуска от бюджета на Европейската комисия по програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.  

Целта е чрез иновативни технологии да се наблюдава средата на възрастните хора и такива в неравностойно положение, като се следят здравни показатели, изучават се техните нужди и предпочитания и се изгражда програма за наставничество и тренинг, която ще им помогне да бъдат дейни и самостоятелни за по-дълъг период.

ScaleFocus ще отговаря за разработване на софтуер за събиране и анализиране на информация, интегриране на множество IoT смарт устройства и решения в областта на телемедицината. Смарт технологии ще следят денонощно показатели за здравословното състояние на възрастните хора, като информацията ще се събира и анализира на специално изградена за целта онлайн платформа.

За изпълнение на проекта ScaleFocus ще открие нов отдел за изследвания и развойна дейност, в който ще назначи 20 софтуерни разработчици в областта на социалните и технологични иновации. Компанията вече набира кандидати, вкл. от топ университетите у нас.

Според статистика на ЕС, 26% от населението на Европа над 16 години е с ограничени способности, като 56% от тези хора са навършили 65 години. Европейските  организации за социална подкрепа не могат да отговорят на нарастващата нужда от медицински и социални грижи на възрастното население, както и от подходяща инфраструктура и среда. Основен приоритет в тази област става създаването на условия, които да позволяват на възрастните хора да останат възможно най-дълго в своите домове.

Коментар