Устройство за ЕКГ ще ни идентифицира

Гривната Nymi играе роля на ключ за достъп до РС и мобилни устройства