Защо някои фермери инсталират вертикални фотоволтаици

Тези съоръжения са част от тенденция, известна като агроволтаика

Земеделие + фотоволтаика = 160% печалба

Специални фотоволтаици пропускат слънчевата светлина до културите, но в същото време ги засенчват частично и щадят от прекомерна жега