Инженерни творения ще определят човешката красота

Ако технологията може да промени човешката същност, може ли да промени и представата ни за красиво