Пускат плаваща вятърна турбина с вертикална ос край Норвегия

Технологията има предимства пред генераторите с хоризонтална ос

Предлагат лесен начин за подобряване на вятърните паркове

Подходът отчита влиянието на турбуленциите от всяка турбина

Дания доставя всичкия си ток от вятърни централи

На 9 юли тази година мрежата от ветрогенаратори е произвела 116% от необходимата на страната електроенергия