Мнемоника обяви програма за киберсигурност на малкия и среден бизнес

Насочена е към компании, получили финансиране по европрограмите

МИС-2 – стъпки за съответствие и санкции

За обхвата и изискванията на новата директива за информационна сигурност разказва Вихрен Славчев

Време е да браним бекъпа с всички сили

Възстановяването на загубените данни, доколкото изобщо е възможно, отнема седмици и дори месеци - твърде много за дейността на която и да е съвременна организация

А1 въвежда „сигурност като услуга” с помощта на Мнемоника

Технологичното решение няма аналог в страната и на Балканите, но е създадено по модел на най-добрите образци от световната практика в сигурността

Колко струва пробивът в защитата на личните данни?

Оценката, известна като „Impact Assessment”, трябва да се извършва регулярно във всяка организация на интервал между 6 месеца и 1 година, съветва Вихрен Славчев, Мнемоника

Поколението „Y” – риск за киберсигурността на прага на GDPR?!

То буквално живее в електронния свят и сякаш няма усещане за неприкосновеност...

Облакът осигурява ИТ комфорт на бизнеса с недвижими имоти

Клауд решение на Мнемоника обезпечава непрекъсваемост на бизнес-процесите в „АДРЕС Недвижими имоти”