Създават Черноморска академия за сигурност

Инициативата е на ВСУ и двама световно известни експерти

Майсторски клас „Бизнес ангели” се провежда във ВСУ

Израелски лектори представят алтернативни форми за финансиране

ВСУ подготвя стратегии за интелигентна специализация

Регионите следва да се пренасочат към развиващите се сектори