Божидар Данев: Бизнесът се маргинализира

Нашата икономика се превръща в икономика на бедните и непродуктивни услуги, България се деиндустриализира