Умните алгоритми могат да дискриминират „неволно“

Компаниите ще трябва да преценяват дали алгоритмите, които захранват техните инструменти, не създават изкривявания или дискриминация

Дискриминацията на работното място продължава

Жените много често са ангажирани с нетипични условия в договорите