Дискриминацията на работното място продължава

Европейският парламент разисква днес дискриминацията на работното място. Във фокуса на депутатите са няколко конкретни въпроса.

Много хора все още не знаят, например, че дискриминацията е забранена дори в етапа на кандидатстване за работа. Освен това твърде малко хора подават жалби за дискриминация в трудовата област.

Жените пък са по-често ангажирани по трудови договори с нетипични условия и разликата в заплащането между тях и мъжете остава голяма. Европейската комисия възнамерява да се справи с всички тези проблеми.

Още от 2003 година страните в ЕС трябваше да наложат мерки за гарантиране на равно третиране на хората на работното място независимо от тяхната възраст, вярвания, физически недъзи или сексуална ориентация, пише сайтът на Европейския парламент.

Наскоро публикуван доклад на Европейската комисия обаче показва, че все още се срещат случаи на пряка или непряка дискриминация. На днешното заседания Комисията ще отговори на въпроси на депутати за приложението на европейските норми на практика и как то може да бъде подобрено.

Коментар